Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi

Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi

Basın İlan Kurumu, TBMM göre 195 sayılı BİK Teşkiline Dair Kanunun “Müeyyide” başlıklı 49. maddesinde değişim yapılana değin Basın Etik Esasları kapsamındaki başvuruların görüşme gündemine alınmamasına karar verdi.

BASIN İLAN KURUMU’NUN AÇIKLAMASI

Basın İlan Kurumu’ndan yapılan yazılmış açıklamada, ” Tüzük Mahkemesi’nin (AYM) 10 Mart 2022 tarihinde oy çokluğu ile aldığı 2016/5903 dilekçe numaralı kararı, Devlete Ait Gazete’nin 10 Ağustos 2022 tarih ve 31919 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Kurumumuzca, gerekçesiyle birlikte bugün öğrenilen AYM kararına ilişkin; kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum duyulmuştur. En başta vurgulamak isteriz ama, 02 Ocak 1961 tarih ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun “Müeyyide” başlıklı 49. maddesi, bugüne dek hiç değişmemiştir. Genel Kurulumuz, laf konusu maddeye dayanarak 1961, 1964, 1994 ve 2022 yıllarında Basın Etik Esaslarını belirlemiştir. Tüm bu mevzuat hükümleri çoğu duruşma kararında yasal kaynak olarak kabul edilmiştir. Hatta AYM’nin 2016/5653, 2016/73997 ve 2017/30597 uygulama numaralı kararlarında, anılan kanun hükmünün kanunilik ölçütünü karşıladığı açık açık vurgulanmıştır. Bu tespitin ardından Tüzük Mahkemesi, basın ahlak esasları ile ilgili olarak kendisine yapılan başvuruları münferit olarak ele almış ve müeyyide kararının ölçülülük ilkesine uygun olup olmadığını esastan incelemiştir.

Ancak bu son kararıyla AYM, 195 sayılı Kanunun 49. maddesinde yapı bir sorun tespit ederek, önceki görüşünden ayrılmış ve anılan kanun hükmünün temel yargı ve hürriyetlerin sınırlanmasında kanunilik unsurunu taşımadığı sonucuna varmıştır. Bugün, AYM’nin bakış değişikliği içeren bu kararı, kanun maddesinin iptali kararı değildir. AYM, Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi’ne (TBMM) ilgili kanun maddesi hükmünün; kararda bahsi geçen dengeleme ölçütleri göz önüne alınarak bitmiş düzenlenmesini önermektedir. Önemle açıkça belirtmek isteriz fakat, AYM kararında, kişilik haklarına atak mahiyetinde olan ve tenkit sınırlarını aşan ve/veya kanunlarında yaptırıma bağlanan kabahat dahilinde yer alan haberlerin, yaptırıma emrindeki tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmektedir. Kararda, basının niteliklerini artırma ve basının bilhassa ekonomik özgürlüğünün tesisini sağlama gayesiyle kurulan bir kuruma, müeyyide başvuru yetkisinin verilebileceği hükme bağlanmaktadır. Dolayısıyla AYM, Basın İlan Kurumu’nun müeyyide başvuru formu yetkisinin bulunduğunu açık açık açıklama etmektedir” denildi.

49. MADDEDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Açıklamada, olağanüstü gündemle toplanan ve AYM’nin kararını bu çerçevede değerlendiren Yönetim Kurulunun, TBMM göre 195 sayılı Kanunun 49. maddesinde değişim yapılana değin Basın Etik Esasları dahilinde yapılan başvuruları buluşma gündemine almamaya karar verdiği belirtildi.

sizlere ebayturkiye.com farkıyla sunulmuşturBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir