Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete’de

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de

Kanuna tarafından, 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına kadar merkezi yerleştirmeye emrindeki olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

İNCELEME HEYETLERİ OLUŞTURULACAK

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları alınarak emekli, olağan malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına tarafından bilirkişi olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Her bir sağlık durumu tesisinde ek ödemeye başlıca işlemleri kontrol etmek üzere tahlil heyetleri oluşturulacak.

TAVAN ORAN ARTTIRILIYOR

Kanunla, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sıhhat hizmetlerinden nedeniyle aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek. Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Döner sermaye geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personele unvanı, görevi, sınıfı, alıştırma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve yarı hususlar dikkate alınarak ödenebilecek. Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, alt ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215’e, öteki personel için ise yüzde 200’e çıkarılacak.

YÜZDE 265 ORANINDA EK ÖDEME

Afiyet Bakanlığı ve emrindeki kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner anapara gelirlerinden ilave ödeme bölge eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre bilirkişi olanlar ile bilirkişi diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi idare bütçesinden ek ödeme yapılacak. Afiyet Hizmetlerine yönelik kuraya ilişkin yöntem ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki tayin ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

sizlere ebayturkiye.com farkıyla sunulmuşturBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.